Kế hoạch năm học

Thông báo về việc tổ chức học kỳ 1 Năm học 2015-2016 hệ chính quy khóa 56

(Ngày đăng: 01/10/2015 14:28:41 Ngày cập nhật: 01/10/2015 14:59:34)


Kính gửi: Trung tâm thông tin thư viện;

                 Các bộ môn; 
                 Sinh viên hệ Chính quy khóa 56.

File đính kèm:
Lượt xem: 5663
 Về trang trước      Về đầu trang