Kế hoạch năm học

Kế hoạch học tập năm học 2015-2016

(Ngày đăng: 05/08/2015 14:36:16 Ngày cập nhật: 05/08/2015 14:36:16)


Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc lập và triển khai kế hoạch năm học 2015-2016, Ban Đào tạo xin gửi tới các Bộ môn, sinh viên,giảng viên bản Kế hoạch học tập và Khối lượng giảng dạy tại Cơ sở II năm học 2015 – 2016 đã được ban giám hiệu duyệt.

vui lòng xem file đính kèm

File đính kèm:
        Bang Tien Do.rar     
        Ke hoạch he cao hoc.rar     
        Ke hoach he nien che.rar     
        Ke hoach he tin chi.rar     
Lượt xem: 6722
 Về trang trước      Về đầu trang