Kế hoạch năm học

Thông báo về việc góp ý kế hoạch học tập năm học 2015-2016

(Ngày đăng: 20/04/2015 11:32:50 Ngày cập nhật: 24/04/2015 08:58:43)


Kính gửi: Các Bộ môn

                Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở II

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc lập kế hoạch Năm học 2015-2016, Ban Đào tạo gửi đến các Bộ môn, quý thầy cô giáo bản dự thảo kế hoạch học tập và khối lượng giảng dạy tại Cơ sở II năm học 2015-2016 để thuận lợi trong việc theo dõi và lên kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy cho giảng viên.

Mọi ý kiến đóng góp ý đề nghị các thầy cô ghi vào sổ góp ý tại các phòng nước giảng viên hoặc gửi về Ban Đào tạo theo địa chỉ email: bandaotao@utc2.edu.vn trước ngày 06/05/2015.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch này, căn cứ theo điều kiện thực tế tại Cơ sở II sẽ tiến hành ghép lớp đối với một số học phần nhất định, chi tiết về kế hoạch ghép lớp Ban Đào tạo sẽ gửi Bộ môn trong yêu cầu báo giảng./.

File đính kèm:
        TB_gopy_kehoach_1516.pdf     
Lượt xem: 4543
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng