Hệ liên thông đại học

Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017 hệ Liên thông, Bằng 2

(Ngày đăng: 21/02/2017 08:51:53 Ngày cập nhật: 16/03/2017 13:14:30)


Kính gửi: sinh viên các lớp Liên thông, Bằng 2

Phòng đào tạo thông báo lịch thi lần 2 của các lớp Liên thông, Bằng 2 K56 tại Quận 9.

File đính kèm:
        LT-Lan2-Lienthong_Bang2-1617.pdf     
Lượt xem: 418
 Về trang trước      Về đầu trang