Hệ liên thông đại học

Thông báo lịch thi lại lần 1 học phần trắc địa

(Ngày đăng: 16/02/2017 08:27:15 Ngày cập nhật: 16/02/2017 08:27:15)


Kính gửi: Sinh viên lớp Liên thông - Cầu đường bộ K56 - Quận 9

Lịch sử cập nhật

File đính kèm:
        TB-thi-lai-lan1-hoc-phan-trac-dia.pdf     
Lượt xem: 517
 Về trang trước      Về đầu trang