Hệ liên thông đại học

Thời khóa biểu hệ Liên thông, Bằng 2 học kỳ 2 năm học 2016-2017

(Ngày đăng: 23/01/2017 15:16:40 Ngày cập nhật: 16/03/2017 13:23:38)


Kính gửi: Sinh viên hệ Liên thông, Bằng 2

Lịch sử cập nhật:
Ngày 23.01.2017 đăng lần 1
Ngày 16.03.2017 đăng lần 2 cập nhật lịch học và lịch thi lớp liên thông cầu đường bộ 56 - Quận 9

File đính kèm:
        TKB-LT-57-HOC-KY-2(CAPNHATPHONG).pdf     
Lượt xem: 929
 Về trang trước      Về đầu trang