Hệ liên thông đại học

TB thay đổi phòng thi học kỳ I năm học 2016- 2017 các lớp tối 16, 18/01/2017

(Ngày đăng: 16/01/2017 11:02:20 Ngày cập nhật: 16/01/2017 14:40:11)


Kính gửi: -Sinh viên các lớp.

Chi tiết xem file kèm theo:

File đính kèm:
Lượt xem: 983
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng