Năm học 2016-2017

Danh sách học phần dùng để điểm danh học kỳ 2 năm học 2016-2017

(Ngày đăng: 09/02/2017 17:05:56 Ngày cập nhật: 10/02/2017 07:59:26)


Kính gửi: Sinh viên hệ chính quy (tín chỉ)

Lịch sử cập nhật

File đính kèm:
        Danh sach hoc phan.rar     
Lượt xem: 2190
 Về trang trước      Về đầu trang