Năm học 2016-2017

DS lớp quản lý khóa 57 Chính quy kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (dùng điểm danh)

(Ngày đăng: 17/10/2016 15:10:01 Ngày cập nhật: 21/11/2016 16:17:54)


Kính gửi: CVHT, Sinh viên khóa 57

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Cập nhật danh sách lớp Cầu đường Anh K57

26.10.16 Cập nhật tất cả các lớp khóa 57

21.11.16 Cập nhật tất cả các lớp khóa 57

File đính kèm:
        K57 21.11.16.xls     
Lượt xem: 1069
 Về trang trước      Về đầu trang