Năm học 2016-2017

DS các lớp quản lý chính quy tín chỉ kỳ 1 năm học 2016 - 2017

(Ngày đăng: 15/08/2016 10:48:32 Ngày cập nhật: 21/11/2016 16:28:37)


Kính gửi: CVHT, Sinh viên các lớp.

Xem file đính kèm

21.11.16 cập nhật lớp KTTH 56, ĐMTX 55, CAHA 55

File đính kèm:
        K54 21.11.16.xls     
        K55 21.11.16.xls     
        K56 21.11.16.xls     
Lượt xem: 2904
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng