Bộ môn Điện, Điện tử

TB tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “GIẢI PHÁP LÀM VIỆC CỘNG TÁC CHO DOANH NGHIỆP TRÊN NỀN TẢNG CISCO”

(02/04/2014)

Trong khuôn khổ hợp tác về Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đồng thời nhằm tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên và sinh viên của Nhà trường được tiếp cận các những xu hướng và giải pháp mới trong lĩnh vực CNTT và Viễn thông hiện nay...

Lịch bảo vệ TN các lớp VT49 và VT50

(10/06/2013)

Lịch bảo vệ TN các lớp Kỹ thuật VT49 và Kỹ thuật VT50.

 Trang  1 2