Thông báo mới

Chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam - Ấn Độ

(27/02/2017)

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyển đại biểu tham dự chương trình Giao lưu thanh niên Việt Nam- Ấn Độ năm 2017

Thông báo về việc Phun thuốc khử khuẩn môi trường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika

(24/02/2017)

Kính gửi: Các đơn vị; Thầy cô giáo ở khu nhà khách; Thầy cô giáo ở khu tập thể song hộ; Sinh viên các lớp.

Thông báo về việc thay đổi hình thức công bố điểm thi kết thúc học phần

(23/02/2017)

Kính gửi các Khoa, Bộ môn, sinh viên, học viên tại Phân hiệu

Kế hoạch đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Giảng viên làm Công tác CVHT, CNL học kỳ I năm học 2016 - 2017

(22/02/2017)

Căn cứ Quyết định số 2245/QĐ-ĐHGTVT ngày 31/10/2014 của Hiệu trưởng về ban hành Quy định Công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học GTVT. Nhà trường thông báo tới các Khoa/Bộ môn, Cố vấn học tập (CVHT), Chủ nhiệm lớp (CNL) các lớp sinh viên tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CVHT,CNL học kỳ I năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

TB: Các trường hợp được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) tài trợ

(22/02/2017)

Thông báo số 105/TB-ĐHGTVT về việc Các trường hợp được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) tài trợ

Danh sách sinh viên hệ Chính quy (đã kết thúc khóa học) đủ điều kiện xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

(21/02/2017)

Kính gửi: - Bộ môn Công trình; - Sinh viên các lớp hệ Chính quy đã kết thúc khóa học.

Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017 hệ Liên thông, Bằng 2

(21/02/2017)

Kính gửi: sinh viên các lớp Liên thông, Bằng 2

Thông báo số 03 - Thi Olypic Cơ học toàn quốc lần thứ XXIX - 2017

(20/02/2017)

Thời gian thi: Chủ nhật , ngày 16/4/2017.

Thông báo các trường hợp được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

(20/02/2017)

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 09/2015/TT - BKHCN ngày 15/5/2015 của Bộ trưởng Bộ KHCN Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

 Trang  2 3 4 5 6