Thông báo mới

Tuyển đại biểu tham dự chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản 2017

(13/03/2017)

Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam gồm 28 đại biểu thanh niên tham gia Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) năm 2017 từ ngày 24/10 - 12/12/2017 tại Nhật Bản, Campuchia, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a.

Hội nghị khoa học ngành Vật lý "Transactions on Physics and Education"

(13/03/2017)

Chào mừng Kỷ niệm 50 thành lập, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội nghị khoa học ngành Vật lý "Transactions on Physics and Education".

Thông báo: Đăng ký báo cáo chuyên đề cấp Bộ môn - Học kỳ II, năm học 2016-2017

(10/03/2017)

Phân hiệu tại Tp. HCM triển khai đăng ký báo cáo chuyên đề cấp Bộ môn - Học kỳ II, năm học 2016-2017

Thông báo phối hợp thực hiện quay phim, chụp hình GVCBCNV, cơ sở vật chất làm quyển giới thiệu và đăng Website của Phân hiệu

(09/03/2017)

Thực hiện công tác làm quyển giới thiệu và bổ sung hình ảnh hoàn thiện Website, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch phối hợp thực hiện quay phim, chụp hình GVCBCNV và cơ sở vật chất cụ thể như sau:

Diễn đàn Thanh niên với Di cư An toàn 2017 - IOM Việt Nam

(09/03/2017)

Diễn đàn Thanh niên với Di cư An toàn 2017 được tổ chức bởi IOM Việt Nam tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh

Thông báo xét thôi học và cảnh báo kết quả học tập Khóa 54, 55, 56 hệ Đại học Chính quy học kỳ 1 năm học 2016-2017

(03/03/2017)

Kính gửi: -Các khoa, bộ môn trực thuộc; - Cố vấn học tập và sinh viên các lớp Khóa 54, 55, 56 hệ Đại học Chính quy.

Thông báo thi chọn đội tuyển Olympic Cơ học lý thuyết toàn quốc năm 2017

(02/03/2017)

Căn cứ vào kế hoạch thi Olympic Cơ học năm 2017 đã được Nhà trường phê duyệt để chuẩn bị cho Olympic Cơ học toàn quốc năm 2017, BM Cơ học lý thuyết tổ chức thi sơ loại và lựa chọn đội tuyển như sau:

Thông báo triển khai đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2016 – 2017

(28/02/2017)

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 và Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 2496/QĐ–ĐHGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2015. Nhà trường thông báo đến toàn thể CVHT và sinh viên hệ Chính quy kế hoạch đánh giá Kết quả rèn luyện sinh viên (KQRLSV) học kỳ I năm học 2016–2017 cụ thể như sau:

Cơ hội tham gia chương trình lãnh đạo cộng đồng Công dân tích cực dành cho sinh viên

(28/02/2017)

Cơ hội tham gia chương trình lãnh đạo cộng đồng Công dân tích cực dành cho sinh viên

Chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam - Ấn Độ

(27/02/2017)

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyển đại biểu tham dự chương trình Giao lưu thanh niên Việt Nam- Ấn Độ năm 2017

 Trang  1 2 3 4 5