Thông báo mới

Danh sách sinh viên hệ Chính quy (đã kết thúc khóa học) đủ điều kiện xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

(21/02/2017)

Kính gửi: - Bộ môn Công trình; - Sinh viên các lớp hệ Chính quy đã kết thúc khóa học.

Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017 hệ Liên thông, Bằng 2

(21/02/2017)

Kính gửi: sinh viên các lớp Liên thông, Bằng 2

Thông báo số 03 - Thi Olypic Cơ học toàn quốc lần thứ XXIX - 2017

(20/02/2017)

Thời gian thi: Chủ nhật , ngày 16/4/2017.

Thông báo các trường hợp được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

(20/02/2017)

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 09/2015/TT - BKHCN ngày 15/5/2015 của Bộ trưởng Bộ KHCN Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Danh sách sinh viên hệ Vừa làm vừa học đủ điều kiện xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

(20/02/2017)

Kính gửi: - Bộ môn Công trình; - Sinh viên các lớp hệ Vừa làm vừa học.

Bộ môn Cơ học lý thuyết tổ chức ôn thi Olympic cơ học toàn quốc

(20/02/2017)

Để chuẩn bị cho Olympic cơ học toàn quốc lần thứ 29 - năm 2017, BM. Cơ học lý thuyết tổ chức ôn tập cho các bạn sinh viên như sau:

Thông báo Vv thành lập đội tuyển Olympic Cơ học Kết cấu năm 2017

(17/02/2017)

Kính gửi: Các lớp sinh viên Chính quy K54 và K55.

thông báo Vv Bộ môn Sức bền vật liệu tổ chức ôn thi Olymip Cơ học toàn Quốc

(17/02/2017)

Để chuẩn bị cho kỳ thi Olymic cơ học toàn Quốc lần thứ 29 – năm 2017, BM. Sức bền vật liệu tổ chức ôn tập cho các bạn sinh viên như sau:

Hội thảo CLB KHCN các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 50

(15/02/2017)

Hội thảo CLB KHCN các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 50 với chủ đề: "Các trường ĐH kỹ thuật với phát triển kinh tế-xã hội và an ninh quốc phòng tỉnh Vĩnh Phúc"

 Trang  1 2 3 4 5