Thông báo mới

Chuẩn đầu ra

(18/01/2017)

Chuẩn đầu ra

Thông tin công khai

(12/01/2017)

Thông tin công khai

Ngày hội thông tin Học MBA & Thạc sĩ các chuyên ngành Kinh tế tại UK

(09/01/2017)

Hội đồng Anh phối hợp với Đại học Ngân hàng tổ chức Ngày hội thông tin học MBA và Thạc sĩ các chuyên ngành Kinh tế tại Vương quốc Anh tại cơ sở của Đại học Ngân hàng, Thủ Đức. Chương trình diễn ra dưới hình thức mini-exhibition tại campus của Đại học Ngân hàng với sự tham gia trực tiếp của 15 trường đại học UK.

Thông báo về việc báo cáo chuyên đề các CN mới sử dụng các loại vật liệu địa kỹ thuật trong xây dựng Cầu đường.

(09/01/2017)

Kính gửi Khoa Công trình. Nhà trường tổ chức buổi báo cáo trực tuyến chuyên đề các CN mới sử dụng các loại vật liệu địa kỹ thuật trong xây dựng Cầu đường: Geotobe, Geo ceel, tường chắn có cột vải địa kỹ thuật.

Lịch thi lần 2, lần 3 học kỳ 1 năm học 2016-2017

(06/01/2017)

Kính gửi: sinh viên hệ vừa làm vừa học K53 Cần Thơ

Thông báo về việc bảo trì máy chủ đăng ký học phần.

(06/01/2017)

Kính gửi sinh viên hệ chính quy.

Quyết định kỷ luật sinh viên

(03/01/2017)

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 2419/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh;

 Trang  1 2 3 4