Khoa Vận tải Kinh tế

Bài giảng quản lý nhà nước về GTVT đô thị

(Ngày đăng: 23/11/2016 10:46:42 Ngày cập nhật: 23/11/2016 10:46:42)


GS.TSKH.Nghiêm Văn Dĩnh

Dành cho sinh viên chuyên ngành Quy hoạch và Quản lý GTVT, ngành Khai Thác Vận Tải

File đính kèm:
Lượt xem: 513
 Về trang trước      Về đầu trang