Bộ môn Đường bộ

Báo cáo chuyên đề BM Đường bộ: ĐỘNG HỌC THAY ĐỔI CỦA ĐỘ BẰNG PHẲNG MẶT ĐƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN TUỔI THỌ CỦA KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM. GV Báo cáo: PGS-TS. Nguyễn Văn Hùng.

(Ngày đăng: 11/04/2014 08:01:03 Ngày cập nhật: 14/04/2014 21:57:58)


Độ bằng phẳng mặt đường là một trong các chỉ tiêu khai thác vận tải cơ bản, xác định trạng thái khai thác của đường ô tô, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận tải hàng hóa và hành khách, cũng như mức độ thuận lợi và an toàn xe chạy.

             Tuy nhiên, độ bằng phẳng mặt đường không phải là hằng số, nó thay đổi theo thời gian, phụ thuộc vào các yếu tố: công nghệ sản xuất và chất lượng thi công các lớp vật liệu áo đường, nền đường; cường độ của kết cấu áo đường, tác động của xe chạy (tải trọng trục xe, lưu lượng xe chạy) và của các nhân tố khí hậu, thời tiết...
             Cùng với sự thay đổi của độ bằng phẳng mặt đường, tác động động của ô tô lên mặt đường cũng thay đổi. Trong bài báo này trình bày mối quan hệ giữa cường độ kết cấu áo đường và độ bằng phẳng mặt đường; ảnh hưởng của độ bằng phẳng đến tác động động của ô tô lên mặt đường và tuổi thọ của kết cấu áo đường mềm.

File đính kèm:
        DoBangPhang.pdf     
Lượt xem: 3974
 Về trang trước      Về đầu trang