Khoa Khoa học Cơ bản

Thông tin về tên giáo trình và tài liệu tham khảo của các học phần thuộc Bộ môn Cơ bản

(Ngày đăng: 26/08/2014 14:36:58 Ngày cập nhật: 26/08/2014 14:36:58)


Để tiện cho việc tìm kiếm tài liệu đối với mỗi học phần, chúng tôi thống kê tên giáo trình và tài liệu tham khảo của các học phần thuộc Bộ môn như sau.TT

Tên môn học

Tên giáo trình; Sách tham khảo

Tác giả

Nhà xuất bản, năm

Ghi chú

1  

Tiếng anh F1

Lưu hành tại bộ môn

2  

Tiếng anh F2

3  

Ngoại ngữ chuyên ngành

4  

Tiếng Anh Điện – điện tử

5  

Ngoại ngữ cơ khí

6  

Cơ học lý thuyết

GT Cơ lý thuyết

T.1 : Phần tính động học

T.2 : Động lực học

Cơ lý thuyết (T.1+T2)

Cơ kỹ thuật

Bộ xây dựng

Nguyễn Trọng (C.b)

Nguyễn Trọng (C.b)

Chu Tạo Đoan

Nguyễn Nhật Lệ

XD 2007

KHKT 2006

KHKT 2006

GTVT 2010

KHKT 2010

GT

7  

Cơ lý thuyết 2

Cơ kỹ thuật T.1 +T.2

Đỗ Sanh

Giáo dục

Tham khảo

8  

Cơ lý thuyết

Cơ lý thuyết

Cơ kỹ thuật T.1 +T.2

Engineering Mechanics (Statics and Dynamics)

Thầy Cương

Nguyễn Văn Khang

Hilbetor

ĐHQGTPHCM

KHKT

Tham khảo

9  

Vẽ kỹ thuật F1

Vẽ kỹ thuật

Hồ Sỹ Cửu

GTVT

GT

10 

Vẽ kỹ thuật F2

Vẽ kỹ thuật

Hồ Sỹ Cửu

GTVT

GT

11 

Hình họa – Vẽ kỹ thuật

Hình học họa hình

Bùi Vĩnh Phúc

Sỹ Hòa

GTVT

GT

12 

Hóa học

Hóa học đại cương

Đào Quang Liêm

Mai Đăng Khoa

GTVT

GT

13 

Hóa học ứng dụng

Hóa học đại cương

Nguyễn Văn Tam

GTVT, 2008

14 

Xác suất thống kê

Xác suất và thống kê

Bộ môn đại số

Tài liệu nội bộ

15 

Đại số tuyến tính

Đại số tuyến tính

Bộ môn Đại số

Tài liệu nội bộ

16 

Toán kỹ thuật nâng cao

Toán kỹ thuật nâng cao

Trần Văn Long (C.b), Hoàng Việt Long

GTVT, 2013

GT

17 

Thống kê và xử lý số liệu

18 

Giải tích 1

Giải tích 1

Nguyễn Thế Vinh

Lê Hồng Lan

GTVT, 2013

GT

19 

Giải tích 2

Đang biên soạn

20 

Vật lý

Vật lý đại cương T1 +T2

Lương Duyên Bình

Giáo dục

Tham khảo

21 

Vật lý điện từ

Vật lý đại cương T2

Hoàng Cẩm – Đỗ Quang Tuyền

GTVT

GT

22 

Vật lý cơ nhiệt

Vật lý đại cương T1

Hoàng Cẩm – Đỗ Quang Tuyền

GTVT

GT

23 

Vật lý xây dựng

Vật lý xây dựng

Lê Bá Sơn

GTVT

GT

24 

Đường lối CMCĐCSVN

Đường lối CMCĐCSVN

Bộ GDĐT

NXB CTQG

GT

25 

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

Bộ GDĐT

NXB CTQG

GT

26 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bộ GDĐT

NXB CTQG

GT

Lượt xem: 3651
 Về trang trước      Về đầu trang