Bộ môn Điện, Điện tử

TB tổ chức Báo cáo chuyên đề về “Công nghệ Tự động hóa và Mạng truyền thông Công nghiệp”

(Ngày đăng: 29/11/2016 08:21:14 Ngày cập nhật: 29/11/2016 08:21:14)


Được sự đồng ý của Ban Giám đốc, Bộ môn Điện – Điện tử cùng với Tập đoàn Siemens (CHLB Đức) thực hiện buổi báo cáo chuyên đề về lĩnh vực “Công nghệ Tự động hóa và Mạng truyền thông Công nghiệp”.

Siemens là tập đoàn đa lĩnh vực, trong đó công nghệ, thiết bị Tự động hóa – Truyền thông được xem là một trong những lĩnh vực đi đầu và được sử dụng phổ biến trong công nghiệp. Việc thực hiện chương trình báo cáo chuyên đề nhằm giúp giảng viên và sinh viên các chuyên ngành Điện – Điện tử, CNTT có cơ hội nắm bắt và nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ của hãng, từ đó phục vụ tốt hơn trong công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học.

Kế hoạch tổ chức buổi báo cáo như sau:
Tên chuyên đề: Công nghệ Tự động hóa và Mạng truyền thông Công nghiệp
Thời gian: Ngày T5, 1/12/2016 từ 13:30
Địa điểm: Phòng hội thảo, Trung tâm Thông tin – Thư viện
Thành phần tham dự: 
- Giảng viên Bộ môn Điện – Điện tử, CNTT và các giảng viên khác có quan tâm;
- Đại diện sinh viên các lớp chuyên ngành Tự động hóa - Điều khiển, Điện tử Công nghiệp, Viễn thông, CNTT.

Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị, lớp trưởng các lớp có liên quan thông báo đến các thành viên của đơn vị biết và bố trí thời gian tham dự./.

Lượt xem: 352
 Về trang trước      Về đầu trang