Bộ môn Điện, Điện tử

QĐ về Quy định Quy đổi giờ chuẩn hoạt động khoa học công nghệ của Giảng viên Trường Đại học Giao thông vận tải.

(Ngày đăng: 10/09/2015 15:37:43 Ngày cập nhật: 10/09/2015 15:40:08)


Quy định Quy đổi giờ chuẩn hoạt động khoa học công nghệ của Giảng viên Trường Đại học Giao thông vận tải, được áp dụng từ năm học 2015-2016.

Vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm.

Ban KHCN-ĐN

File đính kèm:
        Quy dinh Quy doi - 2015.pdf     
Lượt xem: 4879
 Về trang trước      Về đầu trang