Bộ môn Cơ khí

Thông tin về tên giáo trình và tài liệu tham khảo của các học phần thuộc Bộ môn Cơ khí

(Ngày đăng: 26/08/2014 14:31:35 Ngày cập nhật: 26/08/2014 14:31:35)


Để tiện cho việc tìm kiếm tài liệu đối với mỗi học phần, chúng tôi thống kê tên giáo trình và tài liệu tham khảo của các học phần thuộc Bộ môn như sau.


STT

Tên môn học

Tên giáo trình +Sách tham khảo

Tác giả

Nhà xuất bản, năm

Ghi chú

 

1     

Lý thuyết ô tô

Lý thuyết ô tô

Cao Trọng Hiền, Đào Mạnh Hùng

GTVT, 2010

Giáo trình chính 

 

Lý thuyết ô tô máy kéo

 Đào Mạnh Hùng

 

2     

Thiết kế ô tô

 

 

 

 

 

3     

Thiết kế cơ sở sản xuất ngành ô tô

Bài giảng thiết kế cơ sở sản xuất

PGS.TS.Nguyễn Đức Tuấn

Trường

BG

 

4     

Các hệ thống cơ điện tử trên ô tô

Các hệ thống Cơ điện tử trên ô tô

Hệ thống điện và điện tử trên ô tô hiện đại

Đào Mạnh Hùng, Đỗ Khắc Sơn

PGS. TS. Đỗ Văn Dũng

Trường, 2014

 

2006

BG

 

 

STK

 

5     

Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

Bảo dưỡng kỹ thuật và chẩn đoán ô tô (F1,F2)

Tập thể Giảng viên bộ môn Cơ khí Ô tô ĐH GTVT

Trường, 1992

GT

 

6     

Chẩn đoán và BDKT

Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô

Ngô Thành Bắc- Nguyễn Đức Phú

1994

STK

 

7     

Ứng dụng các phần mềm trong kỹ thuật ô tô (Tự chọn)

Hướng dẫn sử dụng Ansys.

Đinh Bá Trụ- Hoàng Văn Lợi

NXB KHKT, 2003

GT

 

Matlab & Simulink

Nguyễn Phùng Quang

NXB KHKT, 2004

 

8     

Công nghệ chế tao ô tô

 

 

 

 

 

9     

Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô

Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô

Trịnh Chí Thiện

Trường

BG

 

Công nghệ chế tạo sản xuất ô tô

Matslov

Moscow 1981

STK

 

Công nghệ sản xuất ô tô

Novikov

Moscow 1979

STK

 

Advanced vehicle technology 2th

Heinz Heislev

Butterworth Heinemann 2002

STK

 

Công nghệ chế tạo thân vỏ ô tô

Song Xiaolin. ĐH công nghệ Bắc Kinh

Bắc Kinh 2006

GT

 

Công nghệ chế tạo ô tô hiện đại

Chen Lihua. ĐH kỹ thuật Thượng Hải

Thượng Hải 2002

GT

 

10 

An toàn giao thông đường bộ (Tự chọn)

An toàn giao thông đường bộ

Nguyễn Văn Bang

2011

STK

 

11 

Đăng kiểm và thí nghiệm ô tô

Thí nghiệm ôtô

Cao Trọng Hiền, Nguyễn Văn Bang, Trịnh Chí Thiện

Trường GTVT, 1984

STK

 

Thí nghiệm ôtô

ĐH BKHN

ĐH BKHN

GT

 

12 

Thiết kế cơ sở sản xuất ô tô (Tự chọn)

 

 

 

 

 

13 

Cấu tạo ô tô

Bài giảng cấu tạo ô tô

 

Trương Mạnh Hùng

 

Trường

 

BG

 

 

STK ngoài trường

 

Kết cấu ô tô

Nguyễn Khắc Trai

2009

 

Cấu tạo gầm xe con

Nguyễn Khắc Trai

2003

 

Cấu tạo gầm ô tô tải, ô tô buýt

Nguyễn Khắc Trai

2003

 

14 

Phương tiện vận tải

 

 

 

 

 

15 

Kết cấu ô tô

Kết cấu và tính toán ô tô

 

Trịnh Chí Thiện – Tô Đức Long- Nguyễn Văn Bang

Trường GTVT, 1984

GT

 

Thiết kế và tính toán ô tô máy kéo

Cơ sở thiết kế ô tô

Nguyễn Hữu Cẩn- Phan Đình Kiên - ĐH BKHN

ĐH BKHN

ĐH BKHN

STK

 

16 

Động cơ ô tô hiện đại

 

 

 

 

 

17 

Điện ô tô

 

 

 

 

 

18 

Khoa học vật liệu cơ khí

Vật liệu kim loại và phi kim loai

Vũ Minh Bằng

NXBGTVT

Giáo trình

 

Vật liệu học cơ sở

Nghiêm Hùng

NXBKHKT

SKT

 

19 

Kỹ thuật chế tạo máy

Kỹ thuật chế tạo máy

Trương  Nguyên Trung

Trương  Phương Anh

NXBGTVT

Giáo trình

 

Công nghệ chế tạo máy

Trần Văn Địch

NXBKHKT

Tham khảo

 

20 

Tuổi bền và độ tin cậy máy

 

 

 

 

 

21 

Trang bị điện trên các PTGT

 

 

 

 

 

22 

Thiết bị khai thác metro

 

 

 

 

 

 

23 

Nhiên liệu- dầu, mỡ

Nhiên liệu- dầu mỡ

Nguyễn Duy Tiến,

NXB GTVT, 2005

 

 

24 

Kết cấu, tính toán động cơ đốt trong F1 (Tự chọn)

 Kết cấu tính toán động cơ đốt trong

Nguyễn Duy Tiến,

NXB GTVT, 2006

 

 

25 

Nguyên lý động cơ đốt trong

Nguyên lý động cơ đốt trong,

Nguyễn Duy Tiến,

NXB GTVT, 2007

 

 

26 

Động lực học máy

Bài giảng môn học  Động lực học máy

Nguyễn Bá Nghị

NXB Trường Đại học Giao thông vận tải

GT chính

 

Theory of Mechanisms and Machines

Vicker, Shigley

Oxford , 2006

STK

 

Advanced Theory of Mechanisms and Machines

M.Z.Kolovsky

Springer, New York , 2000

STK

 

Dynamics of Machines

J.M Krodkiewski

University of Melbourne, 2008

STK

 

Electrical engineering principal and applications

Allan R.Hambley

Pearson education international, 2008

STK

 

27 

Dao động kỹ thuật (Tự chọn)

Bài giảng môn học Dao động kĩ thuật

Nguyễn Bá Nghị

NXB Trường Đại học Giao thông vận tải,  2006

Giáo trình chính

 

Dao động kĩ thuật

Nguyễn văn Khang

Nhà xuất bản KHKT, Hà nội, 2004

STK

 

Engineering  Vibration

Daniel J.Inman

Daniel J.Inman

STK

 

28 

Tự động hóa quá trình sản xuất cơ khí (Tự chọn)

Bài giảng môn học: Tự động hóa quá trình sản xuất cơ khí

Nguyễn Hồng Sơn

NXB Trường Đại học Giao thông vận tải2006

Giáo trình chính

 

Tự động hóa sản xuất

Trần Văn Địch

Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. Hà Nội

STK

 

Lý thuyết điều khiển tự động

Phạm Công Ngô

Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. Hà Nội

STK

 

Flexible Manufacturing Systems: Recent Developments

A.Raouf, M. Daya

Elsevier, 1995

STK

 

29 

Hệ thống cơ điện tử (Tự chọn)

Bài giảng môn học Hệ thống Cơ điện tử

Nguyễn Huy Vũ

NXB Trường Đại học Giao thông vận tải

Giáo trình chính

 

Dynamic Modeling and Control of Engineering Systems, 3rd Edition

B. T. Kulakowski, J. F. Gardner, J. L. Shearer

Cambridge University Press

STK

 

Modern Control Engineering, 4th

K. Ogata

Pearson Education

STK

 

30 

Điều khiển robot (Tự chọn)

Bài giảng môn học Điều khiển Robot

Nguyễn Trường Giang

NXB Trường Đại học Giao thông vận tải, 2012

Giáo trình chính

 

Multivariable feedback control: Analysis and design

Sigurd Skogestad

John Wiley & Sons

STK

 

Robot Modeling and Control

Mark W. Spong

John Wiley & Sons

STK

 

31 

Kỹ thuật mạch điện tử

Bài giảng môn học Kỹ thuật mạch điện tử

Dương Huy Trung

 

Giáo trình chính

 

Kỹ thuật mạch điện tử

Phạm Minh Hà

NXB KHKT 1999

STK

 

Điện tử công suất

Nguyễn Bính

NXB KHKT 2000

STK

 

Introduction to Electronics circuits design

Ghausi

Prentice Hall, 1982

STK

 

Industrial Electronics and Control

SK BHATTACHARYA

Mc Graw-Hill, 1995

STK

 

32 

Vật liệu Nano (Tự chọn)

Bài giảng môn học Vật liệu Nano

Đỗ Thọ Trường

 

Giáo trình chính

 

Nano materials

A. K. Bandyopadhyay

Newage International, 2007

STK

 

Nano and microelectrumechanical systems

Sergey Edward Lyshevski

CRC Press, 2005

STK

 

Nano materials – Design and simulation

P.B. Balbucna and J.M. Seminario

Elsemier science, 2006

STK

 

33 

Công nghệ CAE/FEM (Tự chọn)

Bài giảng môn học Công nghệ CAE/FEM

Nguyễn Trường Giang

NXB Trường Đại học Giao thông vận tải

Giáo trình chính

 

The Finite Element Method

Zienkiewicz

Oxford Uni. Press, Inc, 2010

STK

 

An introduction to the Finite Element Method

J.N.Reddy

Mc Graw Hill, 2005

STK

 

34 

Kỹ thuật cơ sinh (Tự chọn)

Bài giảng môn học  Kỹ thuật cơ sinh

Phạm Hoàng Vương

NXB Trường Đại học Giao thông vận tải

Giáo trình chính

 

Principles of Biomechanics

Ronald Huston

CRC Press, 2008

STK

 

An Introduction to Biomechanics: Solids and Fluids, Analysis and Design

Sherry DeLange

Springer, 2004

STK

 

Biomechanics: Principles and Applications

Donald R Peterson, Joseph D Bronzino

CRC Press, 2007

STK

 

Mechanics of Materials

Gere James M

Brooks /Cole Thomson Learning, 2001

STK

 

35 

Mô phỏng thiết kế hệ thống ĐK

Bài giảng môn học  Mô phỏng thiết kế hệ thống điều khiển tự động

Dương Huy Trung

NXB Trường Đại học Giao thông vận tải

Giáo trình chính

 

Matlab& Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động

Nguyễn Phùng Quang

Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. Hà nội 2004

STK

 

Mastering Matlab 5, A Comprehensive Tutorial and Reference

Duane Hanselman, Bruce Littlefield

Prentice Hall, Inc.,1998

STK

 

Modern Control System

Richard C.Dorf, Robert H.Bishop

Person Prentice Hall, Inc., 2005

STK

 

36 

Nguyên lý máy

Nguyên lý máy

Lê Phước Ninh

NXB Giao thông vận tải, 2000

Giáo trình chính

 

Bài tập Nguyên lý máy

Lê Phước Ninh

NXB Trường Đại học Giao thông vận tải , 2005

Giáo trình chính

 

Theory of machines and mechanisms

John J.Uicker

Oxford University Press, 2003

STK

 

Mechanisms and dynamics of machinery

Mabie, H.et al

John Wiley & Son, Inc, 1987

STK

 

37 

Máy nâng- Vận chuyển

Máy nâng vận chuyển

Nguyễn Văn Hợp, Pham Thị Nghĩa- Lê Thiện Thành

NXB GTVT 2000

GT Chính

 

38 

Máy xây dựng công trình GT

Máy và thiết bị sản xuất Vật liệu xây dựng

TS. Trần Quang Quý (chủ biên) –TS Nguyễn Văn Vịnh – TS Nguyễn Bính

NXB GTVT 2001

GT Chính

 

39 

Máy xây dựng

Máy xây dựng

ThS Nguyễn Thị Tâm

NXB GTVT-1998

GT chính

 

40 

Kinh tế máy xây dựng xếp dỡ

Kinh tế máy xây dựng

PGS TS Nguyễn Bính

NXB Xây dựng -2004

GT chính

GT chính

41 

Sửa chữa MXD & TK.Xưởng (BTL)

Sửa chữa MXD và thiết kế xưởng

PGS.TS Nguyễn Đăng Điệm

NXB GTVT 2006

GT Chính

 

42 

Sử dụng ô tô, máy xây dựng, tàu thuyền

Sử dụng ô tô, MXD tàu thuyền

TS Nguyễn Thiện Thành

NXB GTVT 1990

GT Chính

 

43 

Truyền động MXD- XD

Truyền động MXD và xếp dỡ

Vũ Thanh Bình- Nguyễn Đăng Điệm

NXB GTVT 1999

GT Chính

 

44 

Máy thi công chuyên dùng

Máy thi công chuyên dùng

PGS.TS Nguyễn Bính

NXB GTVT 2005

GT Chính

 

45 

Kết cấu thép MXD- XD

Kết cấu thép Máy Xây dựng

PGS.TS Nguyễn Văn Hợp

NXB GTVT 1990

GT Chính

 

46 

Vật liệu kỹ thuật lạnh nhiệt (Tự chọn)

 

 

 

 

 

47 

Bơm, quạt, máy nén (Tự chọn)

 

 

 

 

 

48 

Nhiệt kỹ thuật (Tự chọn)

 

 

 

 

 

49 

Kỹ thuật nhiệt

 

 

 

 

 

 

50 

Dung sai và đo lường cơ khí

 

 

 

 

 

51 

Chi tiết máy

 

 

 

 

 

52 

Công nghệ CAD/CAM

 

 

 

 

 

53 

Ứng dụng các phần mềm trong cơ khí (Tự chọn)

 

 

 

 

 

54 

Robot công nghiệp

Bài giảng môn học Robot công nghiệp

Lê Phước Ninh

NXB Giao thông vận tải, 2010

Giáo trình chính

 

Robot công nghiệp

Phạm Đăng Phước

NXB Xây dựng Hà Nội, 2007

STK

 

Introduction to Robotics: Mechanics and Control

John J. Craig

Wesley Publishing Company, Inc

STK

 

Handbook of Industrial Robotics

Nof, S.I

John Wiley & Sons, Inc

STK

 

55 

Điều khiển đa biến

Bài giảng môn học  Điều khiển đa biến

Đinh Thị Thanh Huyền

 

Giáo trình chính

 

Multivariable feedback control: Analysis and design

Skogestad, S

John Wiley & Sons Inc, 1999

STK

 

PID control for multivariable Processes

Qing-Guo, W., Zhen, Y., Wen-Jian C

Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008

STK

 

56 

Kỹ thuật vi xử lý

Bài giảng môn học  Kỹ thuật vi xử lý

Nguyễn Trường Giang

NXB Trường Đại học Giao thông vận tải

Giáo trình chính

 

Kỹ thuật điện tử số

Đặng Văn Chuyết

NXB Giáo dục, 1995

STK

 

Kỹ thuật vi xử lý

Văn Thế Minh

NXB Giáo dục, 1997

STK

 

Kỹ thuật số thực hành

Huỳnh Đắc Thắng

NXB Khoa học kỹ thuật, 1995

STK

 

The Intel microprocessors

Barry B.Brey

Prentice – Hall Inc, 1997

STK

 

57 

Truyền động công suất

Bài giảng môn học  Truyền động công suất

Lê Lăng Vân

NXB Trường Đại học Giao thông vận tải

Giáo trình chính

 

Truyền động và điều khiển đầu máy diesel

Đỗ Việt Dũng, Lại Ngọc Đường, Trương Duy Phúc

NXB ĐHGTVT, 2004

STK

 

Máy điện và thiết bị điện đầu máy diesel

E.IA. Gakkel

NXB Giao thông Moskva, 1974

STK

 

Automatic Transmissions and Transaxles

Mathias F. Brejcha

Prentice - Hall Inc, 1993

STK

 

Power Transmission: Mechanical, Hydraulic, Pneumatic, and Electrical

Thomas E. Scott

Prentice - Hall Inc, 2000

STK

 

58 

Hệ thống cơ điện tử trong giao thông và công nghiệp

Bài giảng môn học  Hệ thống cơ điện tử trong giao thông và công nghiệp

Lê Lăng Vân

NXB Trường Đại học Giao thông vận tải

Giáo trình chính

 

Cơ điện tử trong chế tạo máy

Trương Hữu Chí, Võ Thị Ry

NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2010

STK

 

Cơ điện tử - các thành phần cơ bản

Trương Hữu Chí, Võ Thị Ry

NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2009

STK

 

Machine Elements in Mechanical Design

Mott, L.M

Person Education, Inc, 2004

STK

 

59 

Cơ học véc tơ

Bài giảng môn học Cơ học véc tơ

Lê Lăng Vân

NXB Trường Đại học Giao thông vận tải

Giáo trình chính

 

Nguyên Lý Máy

Lê Phước Ninh

NXB Giao thông Vận tải, 2000

STK

 

Vector Mechanics for Engineer

Beer, F.P. et al

McGraw-Hill Inc, 1997

STK

 

60 

Tự động hóa quá trình sản xuất FMS &CIM

Bài giảng môn học Tự động hóa quá trình sản xuất FMS &CIM

Nguyễn Hồng Sơn

NXB Trường Đại học Giao thông vận tải

Giáo trình chính

 

Sản xuất linh hoạt FMS & tích hợp CIM

Trần Văn Địch

NXB khoa học kỹ thuật, 2011

STK

 

61 

Gia công trên máy điều khiển số

Bài giảng môn học  Gia công trên máy điều khiển số

Nguyễn Hồng Sơn

NXB Trường Đại học Giao thông vận tải

Giáo trình chính

 

Gia công tia lửa điện CNC

Vũ Hoài Ân

NXB Khoa học kỹ thuật, 2003

STK

 

Công nghệ CNC

Trần Văn Địch

NXB Khoa học kỹ thuật, 2004

STK

 

Lượt xem: 3617
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng