Bộ môn Cầu hầm

Giao số liệu Đồ án thiết kế cầu - Lớp HL

(Ngày đăng: 15/02/2017 10:57:33 Ngày cập nhật: 15/02/2017 10:57:33)


Thời gian: 13/02/2017 - 20/05/2017

1- Sinh viên gặp GVHD lúc 9h45' thứ 7, ngày 18/02/2017, tại phòng 8E10.
2- Sinh viên in nhiệm vụ thiết kế khi gặp GVHD.

3- Mọi thắc mắc liên hệ GVHD: 0989397922

File đính kèm:
        DATK CAU - HL K53.rar     
Lượt xem: 388
 Về trang trước      Về đầu trang