Bộ môn Cầu hầm

Giao số liệu đồ án xây dựng cầu- cầu đường anh k54

(Ngày đăng: 13/02/2017 08:57:56 Ngày cập nhật: 13/02/2017 08:59:19)


Lịch bảo vệ: 7h30', thứ 3 ngày 23/5/2017 tại phòng 10e10

1. Sinh viên in đề bản vẽ được giao có khung tên (khổ a3), nhiệm vụ thiết kế.
2. Gặp GVHD lúc 9h40' thứ 4, ngày 15/2/2017 tại phòng 3e2 để ký đề bản vẽ và hướng dẫn đồ án.
3. Số liệu tải ở link: http://www.mediafire.com/file/lt39bgirnv95kkg/DOANXDCAU+13.2.2017.rar

Lượt xem: 303
 Về trang trước      Về đầu trang