Bộ môn Cầu hầm

Danh sách bảo vệ theo hội đồng -Bộ môn Cầu Hầm

(Ngày đăng: 08/01/2017 18:42:55 Ngày cập nhật: 08/01/2017 20:13:14)


Lớp trưởng và các sinh viên liên quan tới bảo vệ làm thủ tục đăng ký 3 phòng cho 3 hội đồng tại khu E 10 trong thứ 2, ngày 9/1/2017 sau đó báo cho Thầy Hạ.

Chi tiết danh sách bảo vệ theo hội đồng xem trong file đính kèm.

File đính kèm:
        Danh sach bao ve theo hoi dong.xlsx     
Lượt xem: 825
 Về trang trước      Về đầu trang