Bộ môn Cầu hầm

Danh sách dự kiến hội đồng và lịch ký duyệt Bộ môn Cầu Hầm

(Ngày đăng: 07/01/2017 10:44:28 Ngày cập nhật: 07/01/2017 10:46:29)


Lịch ký duyệt: từ ngày 7/1/2017 - 9/1/2017 Lịch bảo vệ: từ ngày 10/1/2017

1. Danh sách dự kiến hội đồng và lịch ký duyệt Bộ môn Cầu Hầm như sau:
- Thầy Toản: buổi sáng thứ 2, 9/1/2017 từ 8h sáng tại văn phòng Bộ môn
- Thầy Phương:  chiều thứ 7, 15h ngày 7/1/2017 và sáng thứ 2, 7-8h sáng với các sinh viên còn lại tại công ty UTC2.
- Cô Thủy: 15h ngày thứ 2, 9/1/2017 tại VP Bộ môn
2. Sinh viên của giảng viên nào hướng dẫn sẽ ký duyệt vào hội đồng có giảng viên đó ngồi hội đồng. Với các sinh viên mà giảng viên hướng dẫn không có trong danh sách hội đồng thì ký duyệt tại hội đồng II.
3. Danh sách bảo vệ tương ứng trong từng hội đồng sẽ có thông báo trong ngày thứ 2, 8/1/2017.
4. Buổi sáng ngày 10/1/2017 toàn bộ sinh viên bảo vệ có mặt vào lúc 7h30 sáng để làm lễ tổ chức bảo vệ.

File đính kèm:
Lượt xem: 906
 Về trang trước      Về đầu trang