Bộ môn Cầu hầm

Thực tập kỹ thuật ngành Cầu (lớp 1, cầu đường anh)

(Ngày đăng: 08/11/2016 18:49:19 Ngày cập nhật: 08/11/2016 18:51:40)


Từ 21/11/2016- 03/12/2016

Sinh viên lớp học phần Thực tập kỹ thuật lớp 1, cầu đường anh (Có danh sách trong file đính kèm) liên hệ giảng viên hướng dẫn

File đính kèm:
        THUC TAP KY THUAT CAU_DOT 2.pdf     
Lượt xem: 606
 Về trang trước      Về đầu trang