Bộ môn Cầu hầm

Thực tập kỹ thuật ngành Cầu (lớp 2, Cầu đường sắt)

(Ngày đăng: 04/11/2016 10:58:53 Ngày cập nhật: 04/11/2016 17:51:09)


Thời gian: 8h, ngày 7/11/2016 Địa điểm: P2E10

Sinh viên lớp học phần Thực tập kỹ thuật lớp 2, Cầu đường sắt (Có danh sách trong file đính kèm), lúc 8h ngày 7/11/2016 tập trung tại phòng 2E10 để các Thầy Cô hướng dẫn.

File đính kèm:
        THUC TAP KY THUAT CAU_DOT 1.rar     
Lượt xem: 966
 Về trang trước      Về đầu trang