Bộ môn Cầu hầm

Giao số liệu đồ án thiết kế cầu K54 - Lớp 2 (Thầy Hạ)

(Ngày đăng: 06/09/2016 10:55:56 Ngày cập nhật: 06/09/2016 10:55:56)


Thời gian: 15/08/2016 - 05/11/2016

Lưu ý:

1- Sinh viên in nhiệm vụ thiết kế và gặp GVHD vào lúc 9h30 ngày 10/09/2016 tại phòng 104C2
2- Đọc kỹ file nhiệm vụ thiết kế và hướng dẫn đọc số liệu (file đính kèm).
3- Ngày bảo vệ, sinh viên đem quyển và bản vẽ theo.

File đính kèm:
        Do an Thiet ke Cau- Lop 2 (k54).rar     
Lượt xem: 692
 Về trang trước      Về đầu trang