Bộ môn Cầu hầm

Giao số liệu Đồ án thiết kế cầu; TKMH Cầu BTCT, Cầu Thép- HKP 6..2016 (thầy Tùng)

(Ngày đăng: 04/07/2016 11:15:06 Ngày cập nhật: 04/07/2016 11:15:06)


Thời gian: 04/07/2016- 17/07/2016

Lưu ý:
1- SV gặp GVHD vào lúc 14h30 ngày 05/07/2016 tại phòng 3E2
2- Lịch bảo vệ:
 - Các lớp CQ K53 có STT  1-23 (theo danh sách file Nhiệm vụ thiết kế) bảo vệ lúc 8h ngày 25/7/2016 tại văn phòng Bộ môn Cầu Hầm
- Các lớp CQ K53 có STT  23-46 (theo danh sách file Nhiệm vụ thiết kế) bảo vệ lúc 14h ngày 25/7/2016 tại văn phòng Bộ môn Cầu Hầm
 - Các lớp CQ K51, 52 bảo vệ lúc 8h ngày 26/7/2016 tại văn phòng Bộ môn Cầu Hầm
 - Lớp TC- Cầu đường bộ K52-Quận 9 bảo vệ lúc 10h ngày 26/7/2016 tại văn phòng Bộ môn Cầu Hầm
3- Đọc kỹ file nhiệm vụ thiết kế và hướng dẫn đọc số liệu (file đính kèm).
4- Sinh viên nộp bài ở phòng 105 Nhà C3- Ban Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng (Thầy Hòa).

File đính kèm:
Lượt xem: 1270
 Về trang trước      Về đầu trang