Thông báo mới

Cập nhật TKB (đợt bổ sung) các lớp học phần đã có lịch thu học phí (hệ chính quy)

(Ngày đăng: 15/03/2017 15:43:57 Ngày cập nhật: 17/03/2017 16:41:57)


Kính gửi: - sinh viên

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo TKB (đợt bổ sung) các lớp học phần đã có lịch thu học phí (hệ chính quy). Xem file đính kèm.
Ngày 16/3 Cập nhật TKB lớp học phần Cơ học đá, cập nhật lại thời gian lớp học phần cấu trúc dữ liệu và giải thuật

File đính kèm:
        TKB (15.03.17 Đã xếp phòng).pdf     
Lượt xem: 1208
 Về trang trước      Về đầu trang