Thông báo mới

Thông báo xét học tiếp, thôi học, tạm ngừng học cho sinh viên hệ VLVH năm học 2015-2016 tại Phân hiệu

(Ngày đăng: 13/03/2017 17:03:58 Ngày cập nhật: 13/03/2017 17:04:50)


Thông báo xét học tiếp, thôi học, tạm ngừng học cho sinh viên hệ VLVH năm học 2015-2016 tại Phân hiệu

Thông báo xét học tiếp, thôi học, tạm ngừng học cho sinh viên hệ VLVH năm học 2015-2016 tại Phân hiệu như sau:
(Chi tiết xem file đính kèm)

File đính kèm:
Lượt xem: 528
 Về trang trước      Về đầu trang