Thông báo mới

Thông báo lịch đăng ký và thời khóa biểu học chuyển đổi Cao học đợt 1 năm 2017 (13/03/2017)

(Ngày đăng: 13/03/2017 17:00:24 Ngày cập nhật: 13/03/2017 17:04:09)


Nhà trường thông báo đến thí sinh dự thi tuyển sinh Cao học lịch đăng ký và thời khóa biểu học chuyển đổi Cao học đợt 1 năm 2017

Nhà trường thông báo đến thí sinh dự thi tuyển sinh Cao học lịch đăng ký và thời khóa biểu học chuyển đổi Cao học đợt 1 năm 2017 như sau:
(Chi tiết xem file đính kèm)

File đính kèm:
Lượt xem: 268
 Về trang trước      Về đầu trang