Thông báo mới

Hội nghị khoa học ngành Vật lý "Transactions on Physics and Education"

(Ngày đăng: 13/03/2017 11:14:58 Ngày cập nhật: 13/03/2017 11:14:58)


Chào mừng Kỷ niệm 50 thành lập, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội nghị khoa học ngành Vật lý "Transactions on Physics and Education".

Chào mừng Kỷ niệm 50 thành lập, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội nghị khoa học ngành Vật lý "Transactions on Physics and Education".

1. Thời gian và địa điểm
- Thời gian: 01 ngày, dự kiến: 15/12/2017 (thứ Sáu)
- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

2. Nội dung
Công bố và thảo luận về các công trình nghiên cứu mới nhất của các tác giả về các lĩnh vực:
- Vật lý năng lượng cao;
- Vật lý lý thuyết và Vật lý toán;
- Vật lý chất rắn;
- Vật lý liên ngành;
- Lý luận và phương pháp dạy học Vật lý.

Phòng KHCN&ĐN kính thông báo đến các đơn vị, các nhà khoa học, giảng viên quan tâm đến lĩnh vực này tham gia viết bài.

Thông tin chi tiết: file đính kèm

Trân trọng thông báo./.

Phòng KHCN&ĐN

File đính kèm:
Lượt xem: 132
 Về trang trước      Về đầu trang