Thông báo mới

Thông báo phối hợp thực hiện quay phim, chụp hình GVCBCNV, cơ sở vật chất làm quyển giới thiệu và đăng Website của Phân hiệu

(Ngày đăng: 09/03/2017 15:43:05 Ngày cập nhật: 09/03/2017 16:25:31)


Thực hiện công tác làm quyển giới thiệu và bổ sung hình ảnh hoàn thiện Website, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch phối hợp thực hiện quay phim, chụp hình GVCBCNV và cơ sở vật chất cụ thể như sau:

Chi tiết xem File đính kèm !

File đính kèm:
        TB CHUP HINH GTPH.pdf     
Lượt xem: 494
 Về trang trước      Về đầu trang