Thông báo mới

Thông báo về việc phát hành thẻ bảo hiểm y tế năm 2017

(Ngày đăng: 11/01/2017 08:13:22 Ngày cập nhật: 11/01/2017 08:13:22)


Kính gửi: Sinh viên các lớp

Thực hiện công tác năm học 2016 - 2017, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên thông báo đến sinh viên các lớp về việc phát thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên các lớp như sau:

Phòng CT CT&SV mời đại diện các lớp đến nhân thẻ BHYT. Khi nhận thẻ và tiền hoàn trả kinh phí ép plastic cần phải mang theo danh sách tham gia BHYT năm học 2016 – 2017 của lớp mình và ký nhận vào danh sách của Phòng CTCT&SV.

-         Thời gian: Từ ngày 11/01/2017 (giờ hành chính).

-         Địa điểm: Phòng 6 Nhà D3 – Khu Văn phòng.
Chi tiết xem file đính kèm:

File đính kèm:
        TB PHAT THE BAO HIEM NAM 2016.pdf     
Lượt xem: 645
 Về trang trước      Về đầu trang