Thông báo mới

Thông báo về việc báo cáo chuyên đề các CN mới sử dụng các loại vật liệu địa kỹ thuật trong xây dựng Cầu đường.

(Ngày đăng: 09/01/2017 14:16:18 Ngày cập nhật: 10/01/2017 07:40:03)


Kính gửi Khoa Công trình. Nhà trường tổ chức buổi báo cáo trực tuyến chuyên đề các CN mới sử dụng các loại vật liệu địa kỹ thuật trong xây dựng Cầu đường: Geotobe, Geo ceel, tường chắn có cột vải địa kỹ thuật.

Giáo viên báo cáo: GS. TS Nguyễn Viết Trung - Giáo viên bộ môn Cầu trường Đại học Giao thông Vận tải, thành viên hội đồng nghiệm thu Nhà nước cho một số công trình lớn ở Việt Nam.
Thời gian: 14h đến 17h thứ 6 ngày 13/01/2017
Chi tiết xem file:

File đính kèm:
        53.pdf     
Lượt xem: 403
 Về trang trước      Về đầu trang