Thông báo mới

Lịch thi lần 2, lần 3 học kỳ 1 năm học 2016-2017

(Ngày đăng: 06/01/2017 14:59:40 Ngày cập nhật: 06/01/2017 15:01:09)


Kính gửi: sinh viên hệ vừa làm vừa học K53 Cần Thơ

Lịch sử cập nhật

File đính kèm:
        LT_L2,L3(Cantho).pdf     
Lượt xem: 1049
 Về trang trước      Về đầu trang