Thông báo mới

Thông báo về việc góp đề thi cho cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXIX - 2017.

(Ngày đăng: 30/12/2016 15:17:56 Ngày cập nhật: 30/12/2016 15:17:56)


Thời hạn nhận đề thi: ngày 15/2/2017.

Địa chỉ liên hệ: Liên hệ trực tiếp với thầy trưởng tiểu ban (theo danh sách đính kèm).
Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm

File đính kèm:
        975.pdf     
Lượt xem: 507
 Về trang trước      Về đầu trang