Thông báo mới

Thông báo tổ chức tọa đàm “Xu hướng phát triển trong lĩnh vực đường sắt và cơ hội việc làm cho sinh viên”

(Ngày đăng: 27/12/2016 15:45:09 Ngày cập nhật: 27/12/2016 15:45:09)


Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Phân hiệu, Cố vấn học tập, Sinh viên các lớp.

Nhằm giúp sinh viên tìm được nguồn kinh phí hỗ trợ học tập, nguồn học bổng cũng như thông tin về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, Nhà trường phối hợp với Tổng công ty đường sắt Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm “Xu hướng phát triển trong lĩnh vực đường sắt và cơ hội việc làm cho sinh viên”. Nhà trường thông báo triệu tập đến các đơn vị, quý Thầy/Cô đang giữ nhiệm vụ CVHT, ban cán sự lớp và sinh viên đến tham tọa đàm cụ thể như sau:

Thời gian: 08h00 – 11h30, ngày 30/12/2016 (Thứ sáu).

Địa điểm: Hội trường C1

Thành phần tham dự bắt buộc:

-         Toàn bộ sinh viên các lớp:

  • Cầu đường sắt các khóa: 53, 54, 55, 56.
  • Đường hầm và metro các khóa: 53, 54, 55, 56, 57.
  • Đường sắt đô thị K55.
  • Tàu điện metro K56.

-   Toàn bộ sinh viên đang thực hiện đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông (KT XDCTGT).

-   Ban cán sự, Ban chấp hành chi Đoàn các lớp thuộc ngành KT XDCTGT khóa 56 và 57 mỗi lớp cử 5 đại biểu tham dự.

-   Ban chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường; BCH Đoàn và Liên chi hội sinh viên Công trình 1,2.

-    Giảng viên giữ nhiệm vụ CVHT các lớp thuộc ngành KT XDCTGT;

Các sinh viên có lịch thi trùng với thời gian tổ chức tọa đàm được phép không tham dự chương trình tọa đàm.

Nhận được thông báo này, Nhà trường đề nghị các đơn vị triển khai đến CVHT, CNL và Ban cán sự, sinh viên các lớp được biết và tham dự đầy đủ.

* Lưu ý: Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm điểm danh cán bộ thuộc đơn vị; CVHT chịu trách nhiệm điểm danh các đối tượng tham dự của lớp phụ trách và báo về Phòng CT CT&SV khi kết thúc tọa đàm.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký) 

 

 

TS. VÕ TRƯỜNG SƠN

Lượt xem: 446
 Về trang trước      Về đầu trang