Thông báo mới

Thông báo về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2017 Đối với cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên, học viên cao học

(Ngày đăng: 21/12/2016 16:17:11 Ngày cập nhật: 21/12/2016 16:17:11)


Kính gửi: Các đơn vị tại Phân hiệu TP Hồ Chí Minh

Căn cứ thông báo số 955/TB-ĐHGTVT ngày 15/12/2016 của  Nhà trường về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2017, Phân hiệu thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2017 như sau:

  1. Đối với khối giảng viên, sinh viên, học viên cao học: Thời gian nghỉ Tết dương lịch là 02 ngày (Chủ nhật, ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thứ hai, ngày 02 tháng 01 năm 2017 – nghỉ bù theo quy định).
  2. Đối với khối cán bộ hành chính: nghỉ Tết dương lịch từ ngày 31 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 02 tháng 01 năm 2017.

3.         Về giữ gìn An ninh, trật tự:

-         Treo cờ Tổ quốc vào ngày 01/01/2017.

-         Tuyệt đối chấp hành những quy định của Nhà nước, địa phương về việc giữ gìn trật tự, an ninh, vệ sinh khu vực.

-         Nếu có khách ở lại qua đêm phải khai báo tạm trú với địa phương.

Nhận được thông báo này Nhà Trường yêu cầu:

-         Trưởng các đơn vị nhắc nhở Cán bộ, Giảng viên, CNV trong đơn vị mình thực hiện tốt các nội quy trên.

-         Phòng Thiết bị Quản trị bố trí treo cờ Tổ quốc tại cổng vào khu Văn phòng vào dịp Tết./.

File đính kèm:
        2002.pdf     
Lượt xem: 2244
 Về trang trước      Về đầu trang