Thông báo mới

Thông báo về việc tổ chức họp mặt chào mừng ngày 22/12/2016

(Ngày đăng: 20/12/2016 15:59:23 Ngày cập nhật: 20/12/2016 16:00:04)


Kính gửi: Các đơn vị.

Nhà Trường tổ chức buổi họp mặt chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22/12/2016 như sau:

- Thời gian:  16 giờ 00 Thứ Năm – ngày 22/12/2016.

- Địa điểm:    Tại phòng Hội thảo – Thư viện.

           - Thành phần: Đảng ủy; Ban Giám đốc; BCH Công đoàn; Bí thư Đoàn TN; Trưởng, Phó trưởng các đơn vị; Giảng viên từ Hà Nội vào giảng dạy và  CB GV CNV Phân hiệu đã từng tham gia Bộ đội, Thanh niên xung phong; Trung đội Dân quân tự vệ Phân hiệu (có danh sách kèm theo).

Đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo cho Cán bộ, Giảng viên, CNV trong thành phần nêu trên tới dự đầy đủ và đúng giờ./.

File đính kèm:
        1997.pdf     
Lượt xem: 406
 Về trang trước      Về đầu trang