Thông báo mới

Báo cáo tự đánh giá chất lượng đào tạo của 05 ngành Kinh tế vận tải - Kinh tế xây dựng - Khai thác vận tải - Kỹ thuật xây dựng CTGT - Chương trình tiên tiến

(Ngày đăng: 08/11/2016 08:23:33 Ngày cập nhật: 12/01/2017 07:53:59)


Thực hiện Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn số 1075/KTĐBCL-KĐĐH ngày 28/8/2016 của Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục, Trường Đại học Giao thông Vận tải đã tự nguyện đăng ký tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học của 05 ngành

         Chất lượng đào tạo là một trong những vấn đề quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Nhà trường trong suốt 70 năm hình thành và phát triển, điều đó được khẳng định bằng các cựu sinh viên, học viên cao học và các nghiên cứu sinh của Nhà trường hiện đang công tác và giữ những chức vụ quan trọng trong các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Trong xu thế hội nhập và trước những yêu cầu về việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc nâng cao chất lượng đào tạo và các chương trình đào tạo càng trở nên bức thiết.

         Thực hiện Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn số 1075/KTĐBCL-KĐĐH ngày 28/8/2016 của Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục, Trường Đại học Giao thông Vận tải đã tự nguyện đăng ký tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học của 05 ngành gồm

           1 – Khai thác vận tải

           2 – Kinh tế xây dựng

           3 – Kinh tế vận tải

           4 – Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

           5 – Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng

Trong đợt kiểm định này về phía Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, Nhà trường tổ chức kiểm định 3 chương trình đào tạo sau:
           1 – Khai thác vận tải
           2 – Kinh tế xây dựng
           3 – Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông
Bạn đọc vui lòng xem file đính kèm để xem chi tiết tự đánh giá của Nhà trường./.

File đính kèm:
        01. BAO CAO NGANH KINH TE VAN TAI.pdf     
        03. BC nganh Kinh te XD.pdf     
        05. BC nganh ky thuat XDCTGT.pdf     
Lượt xem: 4057
 Về trang trước      Về đầu trang