Thông báo mới

Kế hoạch tổ chức "Hội thi mô hình chuyên ngành năm 2017"

(Ngày đăng: 07/11/2016 13:29:04 Ngày cập nhật: 07/11/2016 13:29:04)


Căn cứ theo khung chương trình hoạt động Đoàn- Hội năm 2016-2017, nhằm tạo phong trào hoạt động sôi nỗi gắn gắn liền với quá trình học tập của sinh viên, thúc đẩy khả năng sáng tạo, thực thành thực tiễn. Chi đoàn giảng viên 1, 2 và khối Hành chính được Ban Thường Vụ Đoàn trường phân công đăng cai tổ chức “Hội thi mô hình chuyên ngành” trong toàn thể sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp.Hồ Chí Minh.

Chi tiết xem file đính kèm !

File đính kèm:
        KH HOI THI CHUYEN NGANH 2016-2017.doc     
Lượt xem: 372
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng