Thông báo mới

Thông báo về việc Tổ chức trực tuyến Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng tiếp tục Nhiệm kỳ 2013 - 2018

(Ngày đăng: 04/11/2016 08:03:09 Ngày cập nhật: 04/11/2016 08:03:09)


Kính gửi: Các đơn vị.

Căn cứ thông báo số 818/TB-ĐHGTVT ngày 02/11/2016 của  Nhà trường về tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng tiếp tục Nhiệm kỳ 2013-2018, Phân hiệu thông báo về công tác tổ chức trực tuyến như sau:

I.    THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN

1.1.   Thời gian: Từ 9h00’ ngày 09/11/2016 (Thứ Tư).

1.2.   Địa điểm: Hội trường C1 của Phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức trực tuyến với Nhà trường.

1.3.  Thành phần:Ban Giám đốc, các thành viên Hội đồng trường; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phân hiệu; Lãnh đạo các đơn vị, Bộ môn trực thuộc Phân hiệu và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Phân hiệu; Và toàn thể thầy giáo cô giáo (Hà Nội) đang công tác tại Phân hiệu (trừ các thầy cô giáo có tiết giảng trùng với giờ tổ chức Lễ).

II. NỘI DUNG

-      Văn nghệ chào mừng;

-      Chào cờ;

-      Khai mạc, giới thiệu đại biểu;

-       Công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng tiếp tục Nhiệm kỳ 2013-2018;

-       Lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao Quyết định bổ nhiệm và phát biểu giao nhiệm vụ;

-       Hiệu trưởng phát biểu cảm ơn và nhận nhiệm vụ;

-       Tặng hoa Nguyên Hiệu trưởng;

-       Các đơn vị, cá nhân tặng hoa và chúc mừng Hiệu trưởng;

-       Bế mạc.

III.  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

3.1. Phòng Tổ chức Hành chính:

            - Thông báo đến các thành phần tại Phân hiệu tham dự trực tuyến: Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng tiếp tục Nhiệm kỳ 2013-2018.

-       Chuẩn bị khăn trải bàn tại Hội trường C1, nước uống cho đại biểu.

-       Phân công nhiệm vụ các đơn vị.

3.2. Phòng CTCT&SV:

- Chuẩn bị trang trí Lễ tại Hội trường C1 (liên hệ với Phòng CTCT&SV của Trường).

-  Chụp ảnh, đưa thông tin lên mạng.

3.3. Phòng TBQT: Chuẩn bị máy phát điện dự phòng đảm bảo cho công tác trực tuyến, trực điện, âm thanh, ánh sáng trong ngày diễn ra Lễ và vệ sinh sạch sẽ Hội trường C1.

3.4. Trung tâm Thông tin thư viện: Chuẩn bị hạ tầng mạng và các điều kiện cần thiết để truyền trực tuyến Lễ công bố Quyết định, tại Hội trường C1 ngày 09/11/2016.

Nhận được thông báo này, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho đại biểu của đơn vị mình được biết và đi dự đầy đủ. Các đơn vị được phân công nhiệm vụ chuẩn bị công tác tổ chức Lễ triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ.

File đính kèm:
        1809.pdf     
Lượt xem: 879
 Về trang trước      Về đầu trang