Thông báo mới

Thông báo nộp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và chứng chỉ Giáo dục thể chất của sinh viên Khóa 57 hệ Chính quy

(Ngày đăng: 02/11/2016 16:27:16 Ngày cập nhật: 02/11/2016 16:27:17)


Kính gửi: - Sinh viên khóa 57 hệ Chính quy

Để có căn cứ miễn học các học phần Giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất cho những sinh viên đã học và có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng, chứng chỉ Giáo dục thể chất, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên khóa K57 nộp các chứng chỉ trên kèm theo đơn (mẫu kèm theo) để được xét miễn học các học phần Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất.

Địa điểm: Nộp trực tiếp tại phòng 5D3 - Phòng Đào tạo, gặp cô Hương

Hạn nộp: đến ngày 31/07/2017

          Sau thời hạn trên Nhà trường không xem xét giải quyết.

   
         Chi tiết xem file đính kèm

File đính kèm:
        Mẫu đơn.docx     
Lượt xem: 1640
 Về trang trước      Về đầu trang