Thông báo mới

Thông báo v/v gia hạn đóng học phí Học kỳ I năm học 2016 – 2017 hệ Sau Đại học

(Ngày đăng: 02/11/2016 08:27:20 Ngày cập nhật: 02/11/2016 08:27:20)


Kính gửi: Các lớp Cao học khóa 23.1 và 23.2.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

File đính kèm:
        1804.pdf     
Lượt xem: 428
 Về trang trước      Về đầu trang