Thông báo mới

Danh sách sinh viên Khóa 53, 54, 55,56 hệ Chính quy đủ điều kiện để xét học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 2 năm học 2015 -2016

(Ngày đăng: 01/11/2016 08:19:22 Ngày cập nhật: 03/11/2016 14:27:21)


Kính gửi: - Sinh viên các lớp Khóa 53, 54, 55, 56 hệ Chính quy.

         Sau đây là danh sách sinh viên Khóa 53, 54, 55, 56 hệ Chính quy đủ điều kiện để xét học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 2 năm học 2015 -2016 (File đính kèm). 
         Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ cô Diệu (K53, K56), cô Hương (K54, K55) - Phòng 5D3 hoặc số điện thoại 08.37305866 đến 17h00 ngày 08/11/2016.

         Ghi chú: Khóa 55 mới cập nhật lại danh sách 14h30 ngày 03/11/2016.

File đính kèm:
        KHÓA 55 - MẪU 2.xls     
        K53HOCBONGKKHT.pdf     
        K56HOCBONGKKHT.pdf     
        KHÓA 54 - MẪU 2.xls     
Lượt xem: 3580
 Về trang trước      Về đầu trang