Thông báo mới

Thông báo tổ chức Chương trình “Con đường khởi nghiệp”

(Ngày đăng: 27/10/2016 07:53:29 Ngày cập nhật: 27/10/2016 13:03:10)


Kính gửi: - Sinh viên toàn trường.

Căn cứ công văn số 190/CV-BTN của Tòa soạn Báo Thanh Niên Việt Nam về việc triển khai chương trình “Con đường khởi nghiệp”.

Căn cứ nhu cầu thực tế của sinh viên, nhằm làm tốt hơn việc tư vấn, giới thiệu việc làm; định hướng, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và trang bị kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên. Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Thanh Niên, Ban Liên lạc Cựu Sinh viên tổ chức chương trình: “Con đường khởi nghiệp” cụ thể như sau:

-         Thời gian: 08h30 ngày 03 tháng 11 năm 2016 (Thứ Năm)

-         Địa điểm: Hội trường C1, Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh.

-         Địa chỉ: Số 451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Q.9, Tp.HCM.

-        Diễn giả: Báo cáo viên của Báo Thanh Niên và Ban liên lạc Cựu sinh viên Đại học GTVT thuộc Phân ban phía nam.

-         Nội dung:

+ Định hướng cho sinh viên về con đường khởi nghiệp.

+ Các kỹ năng cần thiết trong quá trình tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp.

-         Đối tượng: Chương trình được tổ chức dành cho tất cả các bạn sinh viên tham dự.

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên thuộc Phân hiệu biết để tham dự ./

File đính kèm:
Lượt xem: 671
 Về trang trước      Về đầu trang