Thông báo mới

Quyết định khen thưởng xếp loại năm học 2015 - 2016 của sinh viên hệ chính quy

(Ngày đăng: 25/10/2016 08:05:19 Ngày cập nhật: 25/10/2016 08:05:19)


Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 2419/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh;

Chi tiết xem các File đính kèm !


Chú ý:

+ Mọi thắc mắc về điểm liên hệ Phòng 5 Nhà D3, bộ phận điểm Phòng Đào tạo để được giải quyết.

+ Lớp Trưởng các lớp đại diện sinh viên lớp mình nhận giấy khen và tiền thưởng từ ngày 02/11/2016 tại phòng 6 Nhà D3 thuộc Phòng CTCT&SV (Trong giờ hành chính).

File đính kèm:
        XS.pdf     
        GIOI.pdf     
        QD KHEN THUONG 15 - 16.doc     
        KHA (1).pdf     
Lượt xem: 2583
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng