Thông báo mới

Thông báo về việc phát bằng Thạc sĩ tháng 10/2016

(Ngày đăng: 24/10/2016 11:24:29 Ngày cập nhật: 24/10/2016 11:24:29)


Kính gửi: Học viên cao học các khóa K20, K21, K22 Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh

   Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo tới các học viên cao học các Khóa 20, Khóa 21 và khóa K22 về việc phát bằng tốt nghiệp như sau:
1. Ký sổ nhận bằng và phát bảng điểm:
â. Thời gian: Từ 13h30 đến 17h00, thứ 5,  ngày 27 tháng 10 năm 2016.
b. Địa điểm: Phòng P9-D3 Phòng Đào tạo (gặp A.Tân), Khu Văn phòng, 450 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
c. Học viên khi đến làm thủ tục nhận bằng lưu ý mang theo CMND.
2. Phát bằng tốt nghiệp:
a. Thời gian: 8h30, thứ 6, ngày 28 tháng 10 năm 2016.
b. Địa điểm: Hội trường C1, Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh, 451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Danh sách các học viên được phát bằng được đính kèm theo thông báo này.
4. Yêu cầu trang phục:
a. Áp dụng theo thông báo số 685/TB-ĐHGTVTCSII ngày 15/05/2014, yêu cầu tất cả các học viên lên nhận bằng trên sân khấu phải mang lễ phục tốt nghiệp của Nhà trường.
b. Đại diện lớp lập danh sách mượn và nhận lễ phục về phòng P6.D3 Phòng CTCT&SV trước ngày 16h00 ngày 27 tháng 10 năm 2016, tiền thế chân: 500.000đ / 1 bộ lễ phục.
c. Sau khi kết thúc buổi lễ tốt nghiệp học viên vui lòng trả lễ phục tại P6.D3 Phòng CTCT&SV và nhận lại tiền thế chân tại phòng P10-D3 Phòng Đào tạo.
5. Trường hợp các học viên chưa hoàn thành nộp quyển luận văn tốt nghiệp và 2 CD cho Trung tâm Thông tin - Thư viện hay không ký sổ nhận bằng hoặc không mặc lễ phục tốt nghiệp theo quy định sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp trong đợt này.
6. Học viên đóng lệ phí nhận bằng tốt nghiệp: 150.000 đồng/học viên (bao gồm lệ phí lễ phục tốt nghiệp) tại phòng 10-D3 Phòng Đào tạo.
       7. Để buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp đề nghị các học viên nghiêm chỉnh thực hiện theo thông báo này./.    

File đính kèm:
        1779.pdf     
Lượt xem: 1054
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng